Ansvarsforsikring

Vi har ansvarsforsikring som dekker alle de ulike oppdragstypene vi utfører. @I tillegg stiller vi med sertifiserte fagfolk og riktig utstyr som sikrer et tryggest mulig oppdrag.

Se vårt forsikringssertifikat her